2014. augusztus 22., péntek

Győrszentiván környékének természetvédelmi értékei


Sokan nem is gondolnák, hogy a Győrszentiván környékén elterülő meszes homokpusztagyepek hány féle védett és különleges növény-, és állatfajnak adnak otthont. Pedig ezek az élőhelyek kiemelkedő természetvédelmi jelentőséggel bírnak, hiszen itt él számos, a kontinentális éghajlatra jellemző faj, melyek tőlünk nyugatabbra már nem találhatók meg. 

Meszes homokpusztagyep hegyi árvalányhajjal  (Stipa pennata)

Ezek a homokpusztagyepek a Kisalföld magyarországi részének legszárazabb területei közé tartoznak. Hajdanán legelőként hasznosították, majd egyre nagyobb területeken történt homokfásítás fekete fenyővel, akáccal. A nagyobb természetességi állapotban megmaradt gyepfoltok mai megléte a 40 éves szovjet katonai jelenlétnek köszönhető, hiszen 1990-ig ez a rész a civilek elől elzárt terület volt így megmenekült az újabb gyepfeltörésektől, mezőgazdasági művelés alá vonás alól. A katonai tevékenység nyomai a mai napig láthatók a növényzet alatt tankállások, bunkerek, elhagyott laktanyák formájában. A katonai gyakorlatozások megszűnése után megindult a terület becserjésedése, agresszívan terjed az akác és a bálványfa valamint más lágyszárú özönfajok is / magas aranyvessző (Solidago gigantea), selyemkóró (Asclepias syriaca)/ ami jelentős természetvédelmi problémát jelent.  A táj rendkívül mozaikos képet mutat, a meszes homokpusztagyepeken kívül, megfigyelhetünk még homoki tölgyes, homoki nyáras-borókás állományokat is a természetes vegetációk képviselői közül.

Homoki nőszirom (Iris arenaria)
Az egyik legjelentősebb védett növényfaj itt, a homoki nőszirom (Iris arenaria) amely Natura 2000 jelölő faj is egyben (az Európai Unió közössége szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró faj). A nősziromfélék (Iridaceae) családjába tartozó növény. Az egy-két virágú szár mindössze 6-12 cm magas. Április közepétől májusig virágzik. Egyes virágai egyetlen nap alatt elnyílnak.A homokpuszták további védett növényei közül pár példa:

Kései szegfű
(Dianthus serotinus)
Fekete kökörcsin
(Pulsatilla nigricans)
                              
Tavaszi hérics (Adonis vernalis)


Hússzínű ujjaskosbor
(Dactylorhiza incarnata)
Az orchideafélék közül is számos faj képviselteti itt magát:


Vitézkosbor
(Orchis militaris)
Poloskaszagú sisakoskosbor
(Anacamptis coriophora)


Sömörös pettyeskosbor
(Neotinea  ustulata)

A homokpuszták extrém körülményei valódi paradicsomot jelentenek egyes rovarok számára. Jelentős populációi élnek itt a ritka és  potenciálisan veszélyeztetett magyar futrinkának (Carabus hungaricus).

Közönséges nünüke
(Meloé proscarabaeus)
Magyar futrinka
(Carabus hungaricus)

Imádkozó sáska (Mantis religiosa) áldozatával

Nappali lepkefajok közül a leggyakoribbak:

Kardos lepke (Iphiclides podalirius)


Fecskefarkú lepke (Papilio machaon)

Fürge gyík (Lacerta agilis)
A kétéltűek közül a zöld varanggyal (Bufo viridis), a barna varanggyal (Bufo bufo), a levelibékával (Hyla arborea) és az erdei békával (Rana dalmatina) találkozhatunk. A hüllők közül leginkább  a fürge (Lacerta agilis) és a zöld gyík (Lacerta viridis) kerülhet szemünk elé.
A homokpusztákon és környékükön 102 madárfaj él. Közülük kiemelkedő fontosságú a fekete gólya (Ciconia nigra), a holló (Corvus corax) és a kerecsen sólyom (Falco cherrug). 

Aki szeretné megismerni a szentiváni homokpuszták élővilágát testközelből is, annak szeretettel ajánljuk, a 2010.-ben a Föld napján, átadott bemutató tanösvény bejárását. A tanösvény a győrszentiváni új temetőtől indul, ahova a Vajda utcán lehet kijutni, Győrből a 31-es busszal közelíthető meg.
Kedvcsinálónak nézzék meg a tanösvényről készült videót:


Források és további érdekességek: